Idea Kongresu

Światowy Kongres ASSITEJ to najważniejsze spotkanie wszystkich członków Międzynarodowego Stowarzyszenia ASSITEJ. Odbywa się raz na trzy lata. Kongres jest podsumowaniem trzyletniej działalności organizacji, a jego głównym celem wyznaczanie nowych nurtów i kierunków rozwoju dla teatru młodego widza w przyszłości. Ostatni Światowy Kongres ASSITEJ w Kopenhadze i Malmő zgromadził 1600 uczestników. Hasłem Kongresu 2014 jest: FACING THE AUDIENCE / WIDZENIE WIDZA – teatr dla dzieci i młodzieży, który rozumie, podąża za przemianami swojego odbiorcy i reaguje na nie. W ramach Kongresu szczególna uwaga poświęcona zostanie trzem następującym tematom: teatr dla „najnajów”, teatr dla nastolatków oraz teatr „inkluzywny” (teatr tworzony przez reprezentantów grup społecznie wykluczonych, kierowany do szerokiej widowni).
W trakcie Kongresu będziemy chcieli przekonać Państwa, że…
TEATR NIE MA GRANIC
SZTUKA NIE MA GRANIC
WARSZAWA NIE MA GRANIC
WIDZ NIE MA GRANIC
WSPÓŁPRACA NIE MA GRANIC

Historia Kongresów ASSITEJ

1964 – Zjazd założycielski ASSITEJ – Londyn, Wielka Brytania
1965 – Zjazd założycielski ASSITEJ – Paryż, Francja
1966 – I Międzynarodowy Kongres – Praga, Czechosłowacja
1968 – II Międzynarodowy Kongres – Haga, Holandia
1970 – III Międzynarodowy Kongres – Wenecja, Włochy
1972 – IV Międzynarodowy Kongres – Montreal, Kanada i Albany, USA
1975 – V Międzynarodowy Kongres – Berlin Wschodni, NRD
1978 – VI Międzynarodowy Kongres – Madryt, Hiszpania
1981 – VII Międzynarodowy Kongres – Lyon, Francja
1984 – VIII Międzynarodowy Kongres – Moskwa, ZSRR
1987 – IX Międzynarodowy Kongres – Adelaide, Australia
1990 – X Światowy Kongres – Sztokholm, Szwecja
1993 – XI Światowy Kongres – Hawana, Kuba
1996 – XII Światowy Kongres – Rostów nad Donem, Rosja
1999 – XIII Światowy Kongres – Tromsø, Norwegia
2002 – XIV Światowy Kongres – Seul, Korea Południowa
2005 –XV Światowy Kongres – Montreal , Kanada
2008 – XVI Światowy Kongres – Adelaide, Australia
2011 – XVII Światowy Kongres – Kopenhaga, Dania i Malmő, Szwecja
2014 – XVIII Światowy Kongres – Warszawa , Polska
Copyright 2013 (C) Korczak. Realizacja: MATEO